Údržba zelene

Vykonávané činnosti

 • kosenie trávnatých plôch
 • obkášanie predzáhradiek a neprístupných miest
 • strihanie živých plotov
 • strihanie a orez kríkov a kríkových skupín
 • siatie trávy

 

 • jarný a jesenný rez ruží
 • okopávanie okrasných záhonov
 • orezy stromov
 • výruby stromov a krov
 • frézovanie pňov po výruboch
 • odstraňovanie koreňov po výrube
 • klčovanie krovín a výmena zeminy

 

 • výsadba stromov a krov
 • výsadba tulipánov a letničiek
 • výsadba trvaliek
 • výsadba sezónnych kvetov
 • výsadba mobilných nádob
 • triedenie a balenie tulipánov
 • výpomoc občanom v údržbe predzáhradiek
 • zazimovávanie ruží
 • sanácia stromov po kalamite
 • hnojenie a odburiňovanie okrasných rastlín
 • úprava parkoviska
 • klčovanie zanedbaných pozemkov
 • úprava terénov
 • navážanie zeminy

 

 • chemické odburiňovanie krajníc a chodníkov
 • čistenie rigolov od nánosov
 • čistenie krajníc od nečistôt a lístia

 

 • obhliadky nelegálnych skládok
 • obhliadky orezov a výrubov stromov /posudzovanie ich stavu/
 • likvidácia nelegálnych skládok
 • zber nečistôt v celom rajóne
 • čistenie a zametanie chodníkov
 • hrabanie a zber lístia

 

 • odstraňovanie následkov poľadovice a silného vetra
 • odpratávanie snehu
 • solenie komunikácií počas zimného obdobia

 

 

Vlastnené a používané náradie na údržbu zelene

Stihl fukár chrbtový
Malé fukáre ručné

Vyfúkava sa ním lístie a drobné nečistoty spod krovín a živých plotov ako aj z neprístupných miest, ktoré by inak bolo potrebné čistiť manuálne.
Vysavač lístia VL 300 Vysávače lístia urýchľujú a uľahčujú zber popadaného lístia. Tým, že sú prichytené o korbu vozidla sú mobilné a ľahko obsluhovateľné. Lístie,tráva či odpadky sa nasávajú dlhou flexibilnou hadicou rovno do nákladného priestoru vozidla a následne sa vyfúkavajú  priamo do kontajnera. Odpadá tak prácne a zdĺhavé nakladanie a vykladanie lístia.
 Vysavač lístia VD 440 Vysávače lístia urýchľujú a uľahčujú zber popadaného lístia. Tým, že sú prichytené o korbu vozidla sú mobilné a ľahko obsluhovateľné. Lístie,tráva či odpadky sa nasávajú dlhou flexibilnou hadicou rovno do nákladného priestoru vozidla a následne sa vyfúkavajú priamo do kontajnera. Odpadá tak prácne a zdĺhavé nakladanie a vykladanie lístia.
 Pňová fréza STX 26-SG Frézovanie pňov po výruboch a uvoľňovanie miesta pre výsadbu nových stromov. Doteraz sa tento úkon vykonával subdodávateľsky, a tým, že máme tento stroj k dispozícii sa ušetria nemalé finančné prostriedky. Stroj sa veľmi dobre obsluhuje, práca s ním je rýchla a efektívna. Odstraňujeme ním aj staré pne, ktoré znemožňujú plynulé kosenie trávnatých plôch.
Gianni Ferrari GTS 220D Menšia profesionálna kosačka so zberným košom, s ktorou dokážeme rýchlejšie pokosiť menšie plochy ako sú malé parčíky, detské ihriská a predzáhradky, ktoré sa doteraz plošne obkášali alebo kosili malou ručnou motorovou kosačkou a ktoré nebolo možné kosiť veľkými kosačkami. Zberný kôš sa vysýpa priamo do pristaveného kontajnera, práca ide rýchlejšie a je menej fyzicky náročná ako ručné kosenie. Tieto plochy sa kosia častejšie ako bežné veľké plochy, takže prínos z pohľadu efektívnosti práce je nepopierateľný.
Kosačka Gianni Ferrari turbo 4 Veľká profesionálna kosačka so zberným košom, určená na kosenie veľkých plôch zelene. Veľkoobjemový až 1100 l zberný kôš sa vysýpa priamo do pristaveného kontajnera. Táto kosačka má nahradiť kosačku Gianni Ferrari, ktorá nám slúži už 9 rokov a je len otázkou času, ako dlho ešte vydrží.
Ručná motorová kosačka Kosíme ňou menšie plochy, kde nie je prístup pre veľké kosačky
Krovinorezy

Taktiež slúži na obkášanie plôch, kde nie je prístup pre 
veľké kosačky. Krovinorezom obkášame ťažko prístupné 
plochy /svahy, zanedbané pozemky a pod./

Motorové píly Orezy a výruby drevín
Plotostrihy Orezy krov
Snežné frézy Odhŕňanie snehu na chodníkoch a parkoviskách

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava