Plán údržby zelene

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

Plán platí vždy od 1. apríla do 31. októbra

 

     

  

 

 

 

  1.týždeň  

 

  (15.kt.)

  (23.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

park Račianske mýto [25 337,52m²];
Pokroky [5 884,23m²];
okolie MÚ Junácka [1 444,94m²];
Konská železnica [287m²];

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

 

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Ľublanská [1 443,72m²];
Športové ihrisko Pionierska
DI Legerského
DI Račianske mýto
DI Teplická č.5
DI Teplická č.19 [1 453,25m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej  [83 543,98m²];
Sídlisko okolo Teplickej  [37 250,89m²];

 

 

     

  

 

 

 2.týždeň  

 

  (16.kt.)

  (24.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

 

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sadová parčík [1 399,68m²];
Mestská tržnica [50,97m²];

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Piešťanská  [182,63m²];
Športové ihrisko Pionierska
DI Sibírska č.40 [961,03m²];
DI Sibírska č.52 [300,63m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej  [83 543,98m²];
Sídlisko okolo Teplickej  [37 250,89m²];

 

 

     

  

 

 

 

 

 

  3.týždeň  

 

  (17.kt.)

  (25.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

 

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Hálkova park pri hasičoch [2 708,48m²];

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Čsl.parašutistov I.+ II.
DI Ľudové námestie
DI Bartoškova  [262,84m²];
DI Bojnická
DI Kukučínova [545,57m²];
DI Nobelova I.+II.
DI Osadná[3 560,02m²];
DI Pluhová 12
DI Pri Bielom kríži
DI Športová
DI Hálkova
DI Hostinského I. a II. DI [867,7m²];
DI Kalinčiakova
DI Skalická cesta

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Čsl. parašutistov + štvorce Hálkova popri komunikácii  [23 745,24m²]
Sídlisko okolo Tehelnej, Budyšínskej, Českej, Robotníckej

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

  4.týždeň  

 

  (18.kt.)

  (26.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

Kuchajda okolo Amfiteatra

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

park Ľudové námestie
park Brezovská [5 706,99m²];
KS Stromová [322,01m²];
námestie Biely kríž [4876 m²];
Hattalova parčík [2 073,11m²];

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Gaštanica
DI Kominárska
DI Podkolibská
DI Rozvodná
DI Tegelhoffa [5 910,92  m²];
DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²];
DI Vihorlatská /Mierová kolónia/ [1 875,27m²];
DI Višňová
DI Guothova [581,39m²];
DI Kuchajda
DI Husova [1 006,24m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Zátišie  /Riazanská vnútrobloky, Pluhová/
Hostinského sídlisko  [6 386,16m²];
Sídlisko Šancova-Kominárska (Unitas)[10 462m²]

Sídlisko Biely Kríž  [20 389m²];

 

 

     

  

 

 

 

  5.týždeň  

 

  (19.kt.)

  (27.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

park Račianske mýto [25 337,52m²];
Pokroky [5 884,23m²];
okolie MÚ Junácka [1 444,94m²];
Konská železnica [287m²];

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

 

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Ľublanská [1 443,72m²];
Športové ihrisko Pionierska
DI Legerského
DI Račianske mýto
DI Teplická č.5
DI Teplická č.19 [1 453,25m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Tehelné pole  /Odbojárov, Pri Starej prachárni, Družstevná, Tegelhoffa/
Sídlisko Dimitrovka / Nobelova, Podniková/ [8 906m²];

 

 

     

  

 

 

  6.týždeň  

 

  (20.kt.)

  (28.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

 

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sadová parčík [1 399,68m²];
Mestská tržnica [50,97m²];

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Piešťanská  [182,63m²];
Športové ihrisko Pionierska
DI Sibírska č.40 [961,03m²];
DI Sibírska č.52 [300,63m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Bojnická  [9 322,95m²];
Kramáre  /Bárdošova, Rozvodná/ [36 498,38m²];
Vinohrady  /Jelšová, Jahodová/ [2 517m²];
Koliba

 

 

 

     

  

 

 

 

 

  7.týždeň  

 

  (21.kt.)

  (29.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

 

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

 

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Čsl.parašutistov I.+ II.
DI Ľudové námestie
DI Bartoškova  [262,84m²];
DI Bojnická
DI Kukučínova [545,57m²];
DI Nobelova I.+II.
DI Osadná[3 560,02m²];
DI Pluhová 12
DI Pri Bielom kríži
DI Športová
DI Hálkova
DI Hostinského I. a II. DI [867,7m²];
DI Kalinčiakova
DI Skalická cesta

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Kuchajda [68 106,49m²];
Kramáre  /Bárdošova, Rozvodná/ [36 498,38m²];

 

     

  

 

 

 

 

 

  8.týždeň  

 

  (22.kt.)

  (30.kt.)

Reprezentatívne plochy

kosenie 1x za mesiac

Kuchajda okolo Amfiteatra

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

 

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Gaštanica
DI Kominárska
DI Podkolibská
DI Rozvodná
DI Tegelhoffa [5 910,92  m²];
DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²];
DI Vihorlatská /Mierová kolónia/ [1 875,27m²];
DI Višňová
DI Guothova [581,39m²];
DI Kuchajda
DI Husova [1 006,24m²];

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sídlisko od J.C.Hronského po Blatnícku pozdĺž Sibírskej  [83 543,98m²];
Sídlisko okolo Teplickej  [37 250,89m²];

 

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava