Detské ihriská

Stredisko správy a údržby detských ihrisiek zabezpečuje:

 

 • orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch,
 • jarné hrabanie plôch, vrátane odvozu odpadov,
 • kosenie s vyhrabávaním trávnatých plôch v celom objekte a odvoz pokosenej trávy,
 • výmenu a doplnenie piesku na plážových volejbalových ihriskách, ihriskách pre deti a mládež a telocvičniach v prírode
 • denné zberanie odpadu a naplavenín, vyprázdňovanie malých odpadových košov a odvoz odpadu z areálu,
 • údržba osvetlenia /výmena poškodených svietidiel/,
 • montáž plážových spŕch a dverí prezliekarni,
 • oprava lavičiek
 • oprava vstupných brán a náter vnútorného oplotenia,
 • nainštalovanie informačných, zákazových tabúľ a prevádzkových poriadkov pri každom vstupe v areáli,
 • vyčistenie dna jazera potápačmi a následný odvoz odpadu,
 • oddelenie časti plochy jazera bójami,
 • osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchrannej služby,
 • náter a nainštalovanie plážových ležadiel,
 • náter a opravu detských hracích prvkov,
 • údržba petangových a volejbalových ihrísk
 • premaľovanie budov VHZ a plážových prezliekární,
 • kontrolu hracích prvkov podľa STN EN
 • opravu košov na basketbalovom ihrisku,
 • zasekanie okrajov volejbalových ihrísk,
 • osadenie nových odpadkových košov a náter starých košov v areáli,
 • oprava pódia, schodov a poškodených častí amfiteátra,
 • výmena dlažby /plážová sprcha/,
 • prevádzku fontán v jazere,
 • kontrola a čistenie fontán, dopĺňanie vody,
 • náter stĺpov osvetlenia,
 • výroba konštrukcií na reklamné panely
 • čistenie chodníkov a verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie malých odpadových košov
 • odomykanie a zamykanie brán
 • osadenie nových športových prvkov,
 • rôzne zámočnícke, elektrikárske, vodoinštalatérske, stolárske a maliarske údržbové práce

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava