Doprava

 • preprava nákladov vozidlami do 3,5t a nad 3,5t
 • preprava veľkokapacitnými kontajnermi 5 m3, 8 m3,10 m3, 20 m3
 • nakladanie s objemovým a biologickým odpadom od občanov MČ
 • likvidácia nelegálnych skládok v MČ
 • rozvoz úžitkovej vody
 • polievanie záhonov, trávnikov a stromov v MČ
 • skrápanie vozoviek
 • práce s vysokozdvižnou plošinou do 21m
 • vývoz fekálií
 • zber odpadu z drobných zberných nádob
 • zber psích exkrementov a dopĺňanie vrecúšok na ich zber
 • drvenie drevnej hmoty na traktorovej drtičke
 • polievanie pieskovísk
 • výkopové a nakladacie práce s UNC nakladačom
 • opravovanie cestných výtlkov triskovou metódou
 • čistenie dažďových vpustov
 • strojné zametanie ciest, chodníkov
 • sťahovacie a prepravné práce pre MČ BNM
 • spolu organizovanie akcií MČ
 • kompletná zimná údržba ciest 3 a 4 triedy MČ (SOLENIE , PLUHOVANIE)
 • opravy veľkého aj malého rozsahu na strojoch, zariadeniach a vozidlách EKO podniku

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava