Kuchajda

Umiestnenie
Jazero Kuchajda sa nachádza v Bratislavskej časti Nové Mesto pri križovatke ulíc Vajnorská - Tomášikova, kúsok od nákupného centra VIVO! (bývalý Polus), v tesnej blízkosti železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto.

 

GPS
Súradnice: 48.169558, 17.144176

 

Ponuka
Počas letnej sezóny sú pre športovo založených návštevníkov k dispozícii:

  • ihriská na plážový volejbal
  • futbalové miniihrisko s umelým povrchom
  • ihrisko na basketbal
  • tenisový kurt
  • ping-pongové stoly
  • ihriská na petangue

 

Rezervácia volejbalového alebo futbalového ihriska:

Pán Viktor Caletka, tel.: 0910 428 671, mail: bunkerburger111(zavináč)gmail.com

 

Cenník služieb Kuchajda 2021

 

Kúpacia sezóna sa na Kuchajde začína pravidelne v polovici júna. V areáli Kuchajdy sú návštevníkom k dispozícii prezliekarne, sprchy a zariadenia pre osobnú hygienu. Počas prevádzky kúpaliska zabezpečuje prvú pomoc súkromná firma.

Pre deti je pripravených niekoľko ihrísk s pieskoviskom, preliezačkami, kolotočom a šmykľavkou.

 

Občerstvenie:
Občerstvenie v areáli poskytuje niekoľko reštaurácií a bufetov.

 

Otvorenie letnej kúpacej sezóny

Prevádzkovú dobu kúpaliska v prírodnom areáli Kuchajda každoročne sezónne stanovuje starosta MČ.

V zmysle vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku prevádzkovateľ každé 2 týždne  zabezpečí analýzy vzoriek vody z jazera v prírodnom areáli Kuchajda, pričom výsledky laboratórnych vyšetrení kvality vody z jazera predkladá  Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.

 

 

Prevádzková doba na Kuchajde

od 1.4. do 30.4. od 7.30 do 21.30 hod.
od 1.5. do 30.9. od 6.00 do 22.30 hod.

od 1.10 do 31.3. v čase do 7.00 do 20.30 hod.

 

Vstupné na Kuchajde

Areál jazera Kuchajda je verejnosti prístupný bezplatne po celý rok.

 

WC na Kuchajde

Použite WC na Kuchajde je bezplatné. 

  

O jazere:

Jazero má tvar "šľapy" o dĺžke približne 550 m a šírke v priemere 100 m. Brehy jazera sú upravené a vyštrkované vo forme pláže. Nad plážovou časťou sú brehy zatrávnené až po chodník zo zámkovej dlažby, vedúci okolo celého jazera. Plochy za chodníkom sú zatrávnené. V južnej a západnej časti sú brehy čiastočne poškodené eróziou, pričom v najjužnejšom cípe tvoria poškodené brehy až strmé steny, v ktorých hniezdia vtáci, napr. brehule. Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje a skultúrňuje, ako prírodné kúpalisko. Mestská časť dala upraviť celý priestor pre kultúrne podujatia. V roku 1996 bol postavený amfiteáter. Celý priestor pravidelne od tohto obdobia udržuje EKO - podnik VPS, zriadený mestskou časťou, pričom je zodpovedný za čistotu, poriadok a údržbu zelených plôch a drevín v areáli.

kuchajda 1 kuchajda 2

Mechanické čistenie dna jazera a odber povrchovej vody na analýzu sa opravidelne vykonávajú od roku 1996. Na základe výskledkov analýz vzoriek povrchovej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva povoľuje otvorenie kúpacej sezóny.

V posledných rokoch investovala mestská časť do rozvoja Kuchajdy značné investície. Boli upravené brehy jazera, rozšírené hracie plochy, zjednotil sa vzhľad stánkov s občerstvením. Prostredníctvom technologických zariadení na prevzdušnenie vody sa znížil výskyt siníc v jazere pod limitné ukazovatele v zmysle platnej legislatívy.

 

Z histórie

Významnou miestnou lokalitou je nížinný priestor pôvodného štrkoviska Kuchajda. Táto lokalita bola už v roku 1935 známa ako pastvina a oráčina po obidvoch stranách Trnavskej cesty. Bagrovaním štrku sa štrková jama priesakom naplnila podzemnou vodou vnútrozemskej delty Dunaja. Vzniknuté jazero sa pre svoju čistú vodu stalo príťažlivým pre rybárov a v lete pre okolité obyvateľstvo. Záujem vzbudzuje aj fauna ako: divé kačky, chochlačky, kajky, labute a iné vodné vtáctvo.

 

Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje a skultúrňuje, ako prírodné kúpalisko. Mestská časť dala upraviť celý priestor pre kultúrne podujatia. V roku 1996 bol postavený amfiteáter. Celý priestor pravidelne od tohto obdobia udržuje EKO - podnik VPS, zriadený mestskou časťou, pričom je zodpovedný za čistotu, poriadok a údržbu zelených plôch a drevín v areáli.

 

 

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2024 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava